Hrát teď

War Thunder

Zdarma
Zdarma
9.2

Úžasný

9.3

Čtenářské hodnocení

War Thunder Letecké bitvy

Popis leteckých soubojů z historického hlediska a v dobových souvislostech ve hře War Thunder.

Bitva o ostrov Wake

Letecké bitvy
Bitva o ostrov Wake z pohledu hry War Thunder: Japonské vzdušné síly zaútočily na ostrov 8. prosince 1941, jen pár hodin po devastujícím útoku na Pearl Harbor. První útok zničil majoritu letadel na ostrově. Přesto 4 zbývající F4F-3 a malé množství pobřežního dělostřelectva dokázalo hájit základnu po 2 týdny i přes nedostatek nábojů, zásob a paliva. Ztráta zbývajících letadel zapříčinila kapitulaci zbytku jednotek na ostrově k 23. prosinci 1941. 4. září 1945 byl ostrov nanovo obsazen americkými jednotkami.

Bitva o Británii

Letecké bitvy
Bitva o Británii z pohledu hry War Thunder: V červnu roku 1940 Německo uspělo v okupaci Dánska, Norska a donutilo Franci ke kapitulaci. Velká Británie ztratila všechny své spojence a německé horní velení věřilo, že se Británie vzdá a je připravena smluvit podmínky kapitulace. Během dánských a norských operací Německo ztratilo značnou část svého loďstva, což jim zabránilo ve svižném útoku na souostroví po moři. Místo toho bylo Luftwaffe uloženo poslání zajistit vzdušnou převahu před nadcházející operací Mořský lev. Bitva o Britániizapočala 10. července roku 1940 – byl to největší vzdušný konflikt během 2. světové války. Síly Luftwaffe začaly napadat přístavy a námořní konvoje, které by podle vrchního velitelství mohly znemožnit plánovanému vylodění. Bez vzdušné kontroly nad Británií přesto nemohla být o nějaké invazi po moři ani řeč. V srpnu se začaly německé bombardéry koncentrovat na britská letiště. Královské letectvo během jara úspěšně vzdorovalo Luftwaffe a intenzivní bombardování čas od času zafungovalo. V květnu roku 1941 bombardování přestalo a německé válečné plány na zabrání Británie se nikdy neuskutečnily.

Korsuň-Ševčenkovská operace

Letecké bitvy
Korsuň-Ševčenkovská operace z pohledu hry War Thunder: Korsuň-Ševčenkovská operace byla součástí Dněpr-Karpatských operací, které měli za cíl osvobodit západní Ukrajinu. Odehrála se 24. ledna – 17. února roku 1944. Na podzim roku 1943 zabraly sovětské jednotky břehy řeky Dněpr a též několik mostů, s jejíchž prostřednictvím překročily na západní břeh. 16. ledna zabrala Rudá armáda Kirvograd – důležité spojovací centrum německé armády. 2. ukrajinské vojsko započala ofenzivu 24. ledna a už 26. ledna se začala probojovávat k počáteční ukrajinské armádě. 3. února obě armády obklíčily nepřítele, 60 tisíc německých jednotek bylo uvězněno v kapse a Němci začali být závislí na letecké podpoře. Přesto se jim v tom sovětská letadla snažila bránit. Po takřka dvou měsících, kdy se německé jednotky opakovaně snažily uprchnout z obklíčení, se podařilo uprchnout části německé armády, ale s těžkými ztrátami. Operace byla ukončena, dva německé sbory zničeny a zbytek byl donucen k ústupu. Korsuň-Ševčenkivskyj bylo osvobozeno.

Bitva o Stalingrad v zimě

Letecké bitvy
Bitva o Stalingrad v zimě z pohledu hry War Thunder: Zatímco německé jednotky pokračovaly ve stupňujících se útocích na Stalingrad, sovětské nejvyšší velení začalo do Stalingradu posílat více a více jednotek. 19. listopadu roku 1942 začala na jihozápadě Stalingradu u řeky Don tzv. Operace Uranus. 20. listopadu sověti zahájili ve Stalingradu ofenzivu – začali válčit o jakýkoli kousek ztracené země a snažili se probojovat k rumunským jednotkám. Po těžkých bojích sovětské síly obklíčily německou armádu, která teď ovládala jenom polovinu toho, co 6. vojska v létě dokázala zabrat. Další boje byly zdlouhavé a pomalé. Německé jednotky držely velice dobré obranné pozice, čekajíc na posily z vnějšku. V půlce prosince roku 1943 se německá armáda, pod velením maršála Ericha von Mastein, pokusila o prolomení k 6. armádě, ale kvůli těžkým ztrátám se zastavila 30 kilometrů před svým cílem. 23. prosince se museli Němci vzdát kvůli kritické situaci na frontě u Chirska. Bitva o Stalingrad skončila 2. února. Paulusova armáda byla rozdělena na dvě poloviny, rozpuštěna a zbylí vojáci byli zajati.

Bitva o Stalingrad v létě

Letecké bitvy
Bitva o Stalingrad v létě z pohledu hry War Thunder: V létě roku 1942 byla frontová rozpoložení opět napjatá. Po úspěchu u Moskvy sovětské horní velení utrpělo značné ztráty u Charkova a Rostova na Donu. Jižní vojska postupovala do dvou směrů – na jih (skupina A) a na vycházení (skupina B). Koncem července, Paulusova 6. armáda došla takřka ke Stalingradu. Ke konci srpna dorazila k řece Volze a zabrala její jsoucí po pravici břeh. V té době byla evakuována jenom čtvrtina obyvatelstva města. Zbylí obyvatelé začali napomáhat s obranou města. Intenzivní a vlekoucí se konflikt začal s postupováním německých armád do města. Každý dům byl přeměněn na pevnost a každá zřícenina na minové pole. V listopadu německá vojska i přes těžké ztráty zabrala 90% města – ani to ale nezastavilo bránící se sovětské vojáky. Sovětská armáda držela strategické body ve městě – továrny a produkční prostředky, které pořád fungovaly a produkovaly.

Bitva o ostrov Peleliu

Letecké bitvy
Bitva o ostrov Peleliu z pohledu hry War Thunder: Karolínské a Mariánské souostroví a ostrov Guam patřil Japonsku již před 2. světovou válkou. V roce 1941, po zabrání ostrova Guam ovládalo Japonsko celý region. V létě roku 1944 bylo na ostrovy nasazeno kolem 30 tisíc japonských vojáků. Při operaci Mariány-Palau si americké síly určily za poslání kompletní přerušení japonských leteckých útoků, které se snažili znemožnit americkému vylodění na Filipínách. 15. září se americké jednotky vylodily na Peleliu a 17. září i na Angaur. Přestože boj o Angaur probíhal dobře, ostrov byl obsazen 30. září. Boj o Peleliu byl zdlouhavý a obtížný. Japonci používali sklepní tunely k propašování zásob ke svým jednotkám a bránili se otevřenému konfliktu. Američané se snažili spěšně zabrat letiště, ale cenou za zabrání bylo kolem 2 000 mrtvých vojáků a 8 000 zraněných. Bitva pokračovala do listopadu roku 1944 – po takřka dvou měsících bojů USA naposledy získala kontrolu nad ostrovem. Obsazení ostrova Peleliu umožnilo přichystat Američanům úspěšnou ofenzivu proti Filipínám.

Bitva o ostrov Saipan

Letecké bitvy
Bitva o ostrov Saipan z pohledu hry War Thunder: Na podzim roku 1914 ukořistili ostrov japonští vojáci a ten zůstal pod japonskou nadvládou do 9. července roku 1944, kdy začal být okupován americkým námořnictvem. Bitva o Saipan byla počáteční ofenzivní akce amerického námořnictva v Mariánském souostroví. Součástí akce bylo i bombardování ostrova 13. června roku 1944. 15. června 1944 se druhá a terciární námořní divize US navy společně s 29. pěší divizí vylodila na ostrově. 47. divize japonské císařské armády se rozhodla i bez vyhlídky na podporu a doplnění zásob postavit se americkým jednotkám až do hořkého konce. Japonský protiútok začal večerem 15. a skončil 16. června. 18. června opustily zbytky japonské divize strategické letiště na jižní straně a zaujaly postavení na hornaté části ostrova Saipan – na místě vhodnějším pro dlouhý partyzánský boj. Tento díl ostrova byl poset velkým množstvím jeskyní, které císařští vojáci využili při plánování dalších nočních útoků. 7. července se japonské jednotky, bez možnosti ústupu, rozhodly k finálnímu útoku. 3 000 lidí, i značného množství raněných zvedlo japonskou vlajku vstříc poslední bitvě. Patnáctihodinový zápas skončil konečnou porážkou japonských jednotek na ostrově společně se zničením 1. a 2. batalionu 105. pěšího regimentu. 9. července oznámil admirál Turner zabrání ostrova Saipan. Tisíce civilistů, původních obyvatel ostrova, ze strachu nad americkou okupací raději skočilo z útesů Saipanu a zabilo se.

Bitva o ostrov Guam

Letecké bitvy
Bitva o ostrov Guam z pohledu hry War Thunder: Ráno 8. prosince roku 1941, jen tři hodinky po útoku na Pearl Harbor, udeřily japonské vzdušné síly bombovým útokem na ostrov Guam. Dalšího dne bombardování pokračovalo. 10. prosince se japonské jednotky na ostrově vylodily a rychlým, krátkým útokem ostrov obsadily se strátou jenom jednoho muže. Poslední z Mariánských ostrovů padl do rukou Japonska. 21. července 1944 započalo USA snahu vysvobodit ostrov z japonských svárů. Tento úkol skončil vítězstvím USA 10. srpna téhož roku. Japonské jednotky svěřepě vzdorovaly americkým útokům a odmítly se vzdát i když byla jejich postavení beznadějná. Následně byly takřka kompletně zničeny. 11 japonských vojáků se rozhodlo uprchnout do džunglí Guama. Trvalo 28 let než domácí obyvatelé objevili posledního přeživšího vojáka – seržanta Shoichi Yokoi, který pořád předpokládal trvající válku s USA.

Bitva u řeky Chalchyn

Letecké bitvy
Bitva u řeky Chalchyn z pohledu hry War Thunder: Manžusko se připojilo k Číně v 17 století, ale i dále zůstalo osamostatněné – na rozdíl od ostatních částí Číny. V 19 století, kdy fyzická energie čínské vlády zeslábla, začaly vzdálené části říše hlásit svou nezávislost. Manžusko bylo jedno z nich. Japonci si i přesto manžuskou oblast nárokovali. Konflikt mezi těmito mocnostmi vedl k rusko-japonské válce v roce 1904-1905. Japonsko zaútočilo na oblast a 1. března byl vyhlášen loutkový stát Manžuska. Japonsko, jakožto nová hrozba tohoto regionu, vzneslo nárok k předání území Mongolska až k řece Chalchyn – což se rovnalo posunutí hranic v neprospěch Mongolů až o 20 kilometrů. Spory mezi Mongolskem a Japonskem skončily v roce 1935 bezvýchodnou situací – Mongolsko bylo nuceno přikročit na dohodu se SSSR a potvrdit pakt o vzájemné pomoci. Následkem toho byly části sovětských jednotek roku 1937 přesunuty do Mongolska a japonské síly začaly Sovětům vzdorovat. Tyto dvě mocnosti se společně utkaly v roce 1938 v bitvě u břehů jezera Hassan a napětí začalo vzrůstat. Od roku 1939 se japonské jednotky snažily dráždit neustálým překračováním hranic s Mongolskem. Na začátku května ruch těchto provokací vzrostl a Japonsko se rozhodlo uděřit. 29. května sovětský protiútok zatlačil japonské jednotky do jejich původních pozic. Během měsíce června ovládly letadla obou mocností oblohu nad řekou Chalchyn, přičemž na zemi se nestrhlo k žádnému konfliktu. Japonci předvedli svou vzdušnou převahu během prvních dnů války, poté se sem Sověti rozhodli přemístit několik svých leteckých es. V červenci Japonci započali ofenzivu v plném rozsahu. Přestože bylo napadení na počátku úspěšné, tento skutek vedl k japonské porážce v srpnu téhož roku. Historici se shodují, že tento rozpor byl hlavním důvodem, kvůli čemu Japonsko a Sovětská spojení podepsali smlouvu o neútočení na podzim roku 1941.

Norské Fjordy

Letecké bitvy
Norské Fjordy z pohledu hry War Thunder: Norsko si během počátku 2. světové války udrželo neutralitu, ale pro německé velitelství bylo klíčem ke švédským dolům a Severnímu moři. Z tohoto důvodu – a též protože se velitelství obávalo, že by Británie mohla Norsko užít jako platformu pro své vojenské základny, naplánovalo německé velitelství operaci Weserübung, což byl současný útok na Norsko a Dánsko. Británie plánovala přesunutí části svých jednotek do Norska, aby mohla pomoct Finsku uhájit své území před SSSR. Německý vpád začal 9. dubna 1940 – první lodě dorazily do přístavu Narvik, kde se odehrály dvě námořní bitvy. Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansund a příští města na pobřeží byla napadena během stejného dne. Několik měst utrpělo ohromné škody díky devastujícím bombardovacím úderům. Norské vojsko doplatilo na málo protitankových a protileteckých zbraní a nemohlo se efektivně bránit německým jednotkám. 14. dubna byly britské a francouzské jednotky v regionu napadeny nálety Luftwaffe – nejen že se jim podařilo ubránit, ale dokonce se jim 28. dubna povedlo vysvobodit město Narvik. Některé části Norska se dokázaly bránit až do 10. června, ale 16. června bylo takřka celé Norsko okupováno německými jednotkami. Přestože byla německá mise úspěšná, Kriegsmarine utržila těžké ztráty, což zabránilo budoucím pokusům o invazi Británie.

Obranná operace Mozdok-Malgobek

Letecké bitvy
Obranná operace Mozdok-Malgobek z pohledu hry War Thunder: Ke konci roku 1942 německá vojska obsadila většinu kubáňského regionu. Jeden po jednom obsadila Krasnodar, Armavir a Majkop. 17. armáda, která postupovala jižně k Tuapse byla zastavena sovětskými jednotkami, ale počáteční obrněná divize pokračovala v postupu směrem na východ. Německé jednotky byly nuceny vzpírat se sovětské obranné linii, která byla rozprostřena po celém břehu řeky Terek. Bitva začala v noci 1. září, když německé jednotky spustily sérii oddělených útoků na východ od Mozdoku. 2. září s prostřednictvím vzdušné a dělostřelecké podpory začaly německé jednotky překračovat řeku Terek jižně od Mozdoku a narážely jen na slabý sovětský odpor. Němci postavily přemostění na pravém břehu řeky a pokračovali 12 kilometrů jižně. Sovětské velitelství odpovědělo zasláním záložních jednotek z oblastí, které nebyly napadeny a donutily nepřítele odstoupit o devět kilometrů na sever. Německé jednotky se ale nevzdaly a s prostřednictvím motorizované divize obsadily do 29. září pár vesniček. Díky tomu utrpěly velké ztráty a nebyly schopné jít dál. Sovětský protiútok měl za úkol zničit obranu německých pozic a zastavit postup k městu Groznyj.

Bitva o Kubáň

Letecké bitvy
Bitva o Kubáň z pohledu hry War Thunder: Tato oblast se stala jednou z prioritních cílů pro německé velitelství právě kvůli své poloze a velkému množství ropných zdrojů. Invaze do kubáňského regionu měla za cíl značné zeslabení SSSR a zabavení části jeho přírodních zdrojů, které byly nezbytné k řízení války. Zatímco vojska „skupiny B“ bojovala u Stalingradu kvůli přetrhnutí komunikačních linek mezi Kavkazem a částí evropského Ruska, vojska „skupiny A“ postupovala směrem na jih. V srpnu roku 1942 se velké množství sovětských měst stalo součástí konfliktu o Kubáň. 11. září padl Novorossijsk – přesto německá vojska utrpěla velké ztráty a byla nucena bojovat na obraných pozicích. Mezitím se pro Rudou armádu stal boj u Stalingradu zlomovým bodem ve 2. světové válce. V roce 1943 se jednotky ve Stalingradu úspěšně ubránily mohutné německé armádě „A“ a prvního ledna roku 1943 spustila Rudá armáda protiofenzivu na jižních pozicích.

Bitva o Midway

Letecké bitvy
Bitva o Midway z pohledu hry War Thunder: Atol Midway a Wake Island se před 2. světovou válkou stali námořní základnou USA. Na rozdíl od útoku na Pearl Harbor a Wake Island, které byly naplánovány japonským velením před vypuknutím 2. světové války, napadení Midway, jako rozhodující cíl naplánován nebyl. Japonský vpád na tento korálový útes spíše usiloval o zničení lodí amerického námořnictva, než na zabezpečení kontroly této námořní základny. Mezi 4-6. červnem 1942, americké námořnictvo porazilo Japonsko v jedné z největších námořních bitev 2. světové války. Císařské námořnictvo ztratilo většinu svých letadlových lodí a tímto konfliktem kompletně ztratilo iniciativu ve válce v Pacifiku.

Útok na Pearl Harbor

Letecké bitvy
Útok na Pearl Harbor z pohledu hry War Thunder: 7. prosince 1941 spustilo japonské velitelství překvapující útok na základnu Pearl Harbor za pomoci ponorek a letadlových lodí. Devastující útok měl za cíl zničit velkou část amerických lodí v Pacifiku a měl zajistit Japoncům volnou ruku na invazi do tohoto regionu. Tím začal boj v Pacifiku – před útokem na Pearl Harbor měla USA pochyby, jestliže se připojit do 2. světové války, ale po tomto útoku bylo odhodlání jasné. Navzdory nepopiratelným ztrátám, které americké námořnictvo utrpělo, Japonsko nebylo schopno podržet USA v šachu.

Bitva o Porůří

Letecké bitvy
Bitva o Porůří z pohledu hry War Thunder: V roce 1945, po poražení německých sil v Ardenách, spojenecká vojska spustila protiofenzivu na německém území, která měla za úkol zajistit důležité průmyslové oblasti. 18. dubna v roce 1945 po obklopení německých jednotek britskými a americkými silami převzali spojenci vládu nad Porůřím. Armáda s označením „skupina B“, poslední německá síla, která se mohla postavit spojeneckým silám před invazí do Berlína, byla navěky poražena. Německé velitelství ztratilo významný průmyslový region, který zemi poskytoval tolik důležité zdroje pro válečné tažení.

Obléhání Malty

Letecké bitvy
Obléhání Malty z pohledu hry War Thunder: 11. června, den potom co Itálie vyhlásila válku Anglii a Francii, se sicilské bombardéry snesly na letiště Grand-Harbor, Hal Far a Takali. V době těchto náletů se na ostrově nacházelo jenom malá britská pevnost se 4000 vojáky a 6 letadel typu Gloster Gladiator. Itálie, která se chystala na invazi do Řecka, se obávala útoku z Malty a proto pokračovala v neutuchajících bombardováních. Italské letectvo podpořené Luftwaffe roku 1944 maltská letiště a celý ostrov takřka zničili. Vzdušná a námořní blokáda ostrova byla zrušena v roce 1943, během řady nebezpečných operací (mezi nejznámější patří např. Operace Pedestal). Znovuobnovení dodávek a obnovení maltského letectva umožnilo, aby se ostrov stal opět důležitou základnou pro invazi do Itálie a dále pro invazi do Normandie.

Bitva o výběžek v Ardenách

Letecké bitvy
Bitva o výběžek v Ardenách z pohledu hry War Thunder: Ardeny hrály důležitou roli ve všech bitvách tohoto regionu. Na začátku 2. světové války tudy prošly Německé jednotky, které měli napadnout Francii a polovinu regionu obsadily během necelého měsíce. Na konci roku 1944 spojenecká vojska osvobodila západní Evropu od nacistické okupace. Německé horní velení rozhodlo tuo oblast využít k protiofenzivě. Do 25. jednotky postoupily o 90 kilometrů směrem ke středu regionu. Ve vlastní prospěch využívali špatné podnebí a snažili se zabezpečit důležité mosty na řece Máze. Nicméně se na konci prosince podnebí zlepšilo, což spojeneckým jednotkám umožnilo užít letecké podpory. Nejdůležitější vojenská skupina, 2. obrněná divize, byla obklíčena a pro 5. tankovou divizi byl přichystán obdobný osud. Německé jednotky se začaly stahovat. 29. ledna spojenecké jednotky kompletně potlačily německou ofenzivu. Tento významný strategický bod Wehrmach úplně ztratil.

Ztracené heslo

Registrovat